Рівень вищої освіти магістр

Напрям 12 Інформаційні технології

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології. 

Освітня програма Інформаційні технології проектування

Факультет комп'ютерних наук і технологій

Кафедра  Програмні засоби

 Кількість кредитів  – 4,5

Викладач канд. техн. наук, доцент Табунщик Галина ВолодимирівнаThe aim of the Soft Skills for Engineers Course is to provide students the practical skills of effective teamwork, basic communication skills, conflict management, time and productivity, management team. In this course students study the leadership skills, motivation techniques, and time management methods.

New teaching approaches in Engineering

Teacher: Andriy Parkhomenko

Aim of the course: study of modern information technologies in education, as well as getting practical skills of e-courses development and remote experiments realisation  

Course language: English/Ukrainian 

Нові педагогічні підходи в підготовці інженерів

Викладач: Андрій Пархоменко

Мета курсу: вивчення сучасних інформаційних технологій в освіті, а також одержання практичних навичок розробки електронного курсу та реалізації віддаленого експерименту.

Мова курсу: українська/англійська