Деканат: аудиторія 369 (головний корпус, 3 поверх); телефони: +380(61)7644615, +380(61)7698306

The main objective is to create a basis of knowledge of the digital electronics. This includes the evolution of understanding of the digital circuits from the simple basic logic up to the arithmetic logic units, further from the simplest flip-flops up to the real counters, registers and other digital automates. After the course, you are able to understanding principles of works, design and testing of the combinational and sequential digital circuits and basic principles their realization on the basis of the FPGA and CPLD devices. 

                          

Основна мета цього курсу це створити основу знань з цифрової електроніки. Знання мають включати всі типові елементи від найпростіших базових логічних елементів до арифметико-логічних пристроїв, від найпростіших тригерів до лічильників, регістрів та інших цифрових автоматів. Після вивчення курсу ви маєте розуміти принципи роботи, проектування, тестування комбінаційних та послідовностних цифрових схем а також мати уявлення про загальні принципи їх реалізації на базі FPGA та CPLD пристроїв. 


This course covers questions of design of microprocessor systems which are used to build of control embedded systems in radio engineering. The main aim of this course is to learn the basic approaches in the design of microcontroller systems and get practice with programing, debugging and testing them on simple examples with evaluation boards. During the course of study will be used microcontrollers from Microchip (Pic16f877) and Atmel (ATmega328P).

            

Цей курс розкриває питання розробки мікропроцессорних систем, що використовуються для побудови управляючих вбудованих систем у радіотехніці. Основна мета курсу - вивчення базових підходів розробки мікроконтроллерних систем та отримання практики з програмування, відлагодження та тестування на простих прикладах за допомогою оціночних плат. На протязі курсу для навчання будуть використовуватися мікроконтроллери Microchip (Pic16f877) та Atmel (ATmega328P).